Hodnotil jsem

Bahenní lázeň
náročné fyzicky 0%
pro ženy 100%
pro seniory 50%
pro muže 50%